Thông báo về Chính Sách Riêng Tư của MGE

Giới thiệu về MGE

MGE là một công ty phần mềm cho phép các nhà giáo dục, dưới bất kỳ hình thức nào, tạo không gian riêng tư trực tuyến, chứa đầy các công cụ dễ dàng tạo các khóa học và hoạt động, tất cả đều được tối ưu hóa cho việc học tập hợp tác.

Những điều được đề cập trong Private Policy?

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC THU THẬP HOẶC XỬ LÝ QUA MGE.

Tại sao MGE không cần thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân?

Chúng tôi không cần dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn và chúng tôi không quan tâm đến việc thu thập dữ liệu ngoài việc làm cho (các) dịch vụ của chúng tôi hoạt động cho bạn.

Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung riêng biệt thông qua các cài đặt bên ngoài do MGE lưu trữ hoặc không do MGE chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm xác nhận từ bạn rằng bạn có thể thực hiện điều đó.

Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp cài đặt mà người dùng truy cập thông qua MGE được lưu trữ bởi MangoAds như một phần của dịch vụ, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng trong cài đặt MGE.