Thông báo

Chính sách về quyền riêng tư

img

MGE cam kết bảo về quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi chuẩn bị chính sách về quyền riêng tư này để mô tả cách chúng tôi đang thực hiện liên quan đến thông tin cá nhân có thể được thu thập từ người dùng website của chúng tôi, bao gồm https://mge.vn, các nền tảng website đào tạo trực tuyến và ứng dụng mobile do MGE cung cấp. Khi gửi thông tin cá nhân trên trang web, các ứng dụng, hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đồng ý với quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam theo chính sách về quyền riêng tư này. Việc sử dụng thông tin cá nhân thu thập qua dịch vụ của chúng tôi sẽ được giới hạn theo các mục đích được miêu tả trong chính sách quyền riêng tư này.

DỮ LIỆU BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn, ví dụ như họ tên, giới tính, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư, chức vụ công việc, tên công ty, và mật khẩu khi bạn tạo tài khoản để đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi. Khi bạn yêu cầu dịch vụ trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc đối tác xử lý các dịch vụ thanh toán các thông tin cần thiết để hoàn thành giao dịch; trong đó có thể gồm các thông tin như tên của bạn, thông tin thẻ tín dụng, thông tin hóa đơn, và thông tin chuyển hàng. Chúng tôi có thể cũng sẽ giữ lại thông tin trên danh nghĩa của bạn, ví dụ trong hồ sơ và tin nhắn mà bạn lưu trữ trong quá trình sử dụng tài khoản. Nếu bạn cung cấp phản hồi tới chúng tôi, hoặc liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ thu thập tên và địa email của bạn, cũng như là các nội dung khác trong email. Khi bạn tham gia một trong số các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thêm các thông tin trong hồ sơ. Chúng tôi cũng thu thập các dạng thông tin cá nhân và thông tin nhân chủng học mà bạn tình nguyện cung cấp cho chúng tôi.

DỮ LIỆU THU THẬP QUA CÔNG NGHỆ

Để giúp trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi giúp ích các bạn hơn, nhóm cung cấp dịch vụ chúng tôi (có thể được cung cấp dịch vụ bởi bên thứ ba) thu thập thông tin từ bạn, bao gồm loại trình duyệt, hệ thống vận hành, địa chỉ IP (một dãy số được tự động gán cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng Internet, có thể thay đổi theo từng phiên sử dụng), tên miền, và/hoặc dấu ngày/thời gian bạn ghé thăm. Chúng tôi cũng sử dụng cookies và beacon trên web (được miêu tả phía dưới) và các thông tin mang tính điều hướng như là Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) để thu thập thông tin về ngày và thời gian bạn ghé thăm và giải pháp và thông tin bạn đã tìm kiếm và bạn đã xem. Giống như hầu hết các dịch vụ Internet, chúng tôi tự động thu thập thông tin này và lưu trữ trong hồ sơ nhật kí mỗi lần bạn ghé thăm trang web của chúng tôi, sử dụng ứng dụng của chúng tôi, hoặc đăng nhập tài khoản của bạn trong mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu tự động thu thập được với thông tin cá nhân có thể xác định của bạn.

“COOKIES” là các đoạn thông tin nhỏ mà một website gửi tới ổ cứng máy tính của bạn khi bạn xem một website. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookies theo phiên (cookies này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt trang web của bạn) và cookies dài hạn (cookies này nằm trong máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng đi) để mang lại cho bạn thêm các trải nghiệm mang tính cá nhân và có thể tương tác hơn trên trang web của chúng tôi.

“WEB BEACONS” là các hình ảnh kĩ thuật số chúng tôi sử dụng để ghi lại thông tin truy cập vào trang web và email của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng web beacons để quản lý cookies, đếm lượt ghé thăm, và để nghiên cứu cách thức marketing nào hiệu quả và cách thức nào thì không. Chúng tôi cũng sử dụng web beacons để xác định liệu bạn mở hoặc thao thác trên email của chúng tôi hay không.

PHÂN TÍCH

Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích để giúp phân tích cách người dùng sử dụng trang web và ứng dụng. Các dịch vụ sử dụng cookies và scripts để thu thập và lưu trữ thông tin, ví dụ như cách người dùng tương tác với ứng dụng của chúng tôi, lỗi người dùng gặp phải khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, công cụ nhận dạng thiết bị, tấn suất người dùng ghé thăm trang web, người dùng ghé thăm trang web nào, và trang web nào người dùng ghé thăm trước khi đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi có từ Google Analytics chỉ để cải thiện trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về Google Analytics:

https://www.google.com/privacy_ads.html,

https://www.google.com/privacy.html,

https://www.google.com/privacy.html.

Chúng tôi không gắn thông tin thu thập được từ các công cụ phân tích của bên thứ ba với thông tin cá nhân có thể xác định được của bạn.

BLOGS/FORUMS

Trang web và ứng dụng của chúng tôi có các trang blog và diễn đàn cộng đồng công khai để mọi người truy cập. Bạn nên biết rằng bất cứ thông tin nào bạn cung cấp trong các mục này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác cũng sử dụng chúng. Bất cứ khi nào bạn đăng trên blog của chúng tôi, vui lòng hiểu rằng bạn có thể đang đăng thông tin khi sử dụng ứng dụng của bên thứ ba và chúng tôi không thể truy cập hoặc kiểm soát thông tin này. Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm cách vận hành của các bên thứ ba. Tương tác của bạn với các ứng dụng của các bên thứ ba được quản lý theo chính sách về quyền riêng tư cung cấp ứng dụng đó.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN

Nói chung, thông tin cá nhân bạn gửi chúng tôi sẽ hoặc được sử dụng để phản hồi yêu cầu bạn đưa ra hoặc hỗ trợ chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn. MGE sử dụng thông tin của bạn theo các cách sau: để tạo và duy trì tài khoản của bạn; để xác định bạn là một người dùng trong hệ thống của chúng tôi; để vận hành, duy trì, và cải thiện trang web, ứng dụng, và dịch vụ của chúng tôi; để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn; để gửi bạn các email về hành chính; để phản hồi bình luận hoặc câu hỏi của bạn; để bảo vệ, tìm hiểu, hoặc truy cứu các hoạt động vi phạm pháp luật, không được ủy quyền, lừa đảo; và để gọi điện cho bạn, đôi khi, như là một phần trong quá trình phòng tránh lừa đảo hoặc đề nghị phản hồi với sự cho phép của bạn.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp được miêu tả trong chính sách quyền riêng tư này hoặc với sự đồng ý của bạn.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chỉ duy nhất với mục đích cung cấp cho bạn các dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho bạn trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ, người quản lý các trang web của tôi hoặc cung cấp dịch vụ email trên danh nghĩa của chúng tôi.

CÁC TRƯỜNG HỢP CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁC

MGE có thể chia sẻ thông tin về bạn nếu công ty tin rằng việc chia sẻ này là cần thiết với (a) phù hợp với pháp luật hoặc để phản hồi các yêu cầu và quy trình pháp lý; hoặc (b) bảo vệ hoặc đấu tránh vì các quyền, độ an toàn, hoặc tài sản của MGE, người sử dụng dịch vụ, hoặc bất cứ ai liên quan để thi hành thỏa thuận, chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi, hoặc (c) trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của bất kì ai.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn liên quan tới hoặc trong bất cứ tiến trình đàm phán sáp nhập, tài chính, mua lại, phá sản, giải thể, giao dịch hoặc xử lý bán hàng, chuyển nhượng, thoái vốn, hoặc công bố tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản với một công ty khác. Trong trường hợp thông tin được chia sẻ theo cách này, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng cũng có thể sử dụng để tái xác định và/hoặc tổng hợp dữ liệu vì mục đích sử dụng của riêng chúng tôi.

CÁC DIỄN ĐÀN MẠNG XÃ HỘI

Chúng tôi có thể cho phép bạn liên kết và chia sẻ thông tin với một số diễn đàn mạng xã hội nhất định (“MẠNG XÃ HỘI”) (ví dụ, một ứng dụng Facebook). Bằng cách chọn sử dụng các Mạng xã hội này, bạn cho phép MGE chia sẻ thông tin với các Mạng xã hội đó. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một ứng dụng để công khai các thông báo liên quan đến MGE trên Facebook của bạn. Nếu bạn không muốn chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin của bạn cho các Mạng xã hội, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn trong các Mạng xã hội.

Bạn cũng có thể truy cập các tính năng nhất định của trang web sử dụng Mạng xã hội. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cấp cho bạn tùy chọn để chia sẻ một số thông tin nhất định của bạn với chúng tôi, ví dụ như tên, địa chỉ email, và các thông tin cá nhân trước khi sử dụng một ứng dụng.

Chúng tôi không kiểm soát các cách vận hành liên quan tới quyền riêng tư của các Mạng xã hội và các dịch vụ yêu cầu đăng nhập mà bạn chọn sử dụng và chính sách về quyền riêng tư này không bao gồm các cách vận hành của họ, bạn nên tham khảo các chính sách về quyền riêng tư của bất kì Mạng xã hội hoặc dịch vụ yêu cầu đăng nhập nào bạn chọn sử dụng để hiểu cách vận hành của họ.

THAY ĐỔI VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể thay đổi một số thông tin cá nhân trong tài khoản của bạn bằng cách chỉnh sửa hồ sơ trong dịch vụ. Bạn cũng có thể yêu cầu thay đổi hoặc xóa bỏ bằng cách gửi email cho chúng tôi theo thông tin phía dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn, theo quy định của pháp luật, trong 30 ngày. Chúng tôi có thể không thể xóa thông tin đã nằm trong lưu trữ của chúng tôi.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

MGE tiến hành các cách thức phù hợp để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn các lượt truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin không được ủy quyền. Dù có các biện pháp này, bạn nên biết rằng MGE không thể hoàn toàn ngăn chặn các nguy cơ liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân. Không có một phương thức truyền tải nào trên Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo độ bảo mật tuyệt đối. Bất cứ nội dung nào bạn đăng trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng có thể gặp rủi ro. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về bảo mật trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như phía bên dưới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

MGE rất vui khi nhận được nhận xét hoặc câu hỏi của bạn về chính sách về quyền riêng tư này. Vui lòng gửi email cho chúng tôi về địa chỉ hello@mge.vn hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Trái Xoài
Tầng 8, tòa nhà Charmington, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, HCMC

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỂN RIÊNG TƯ NÀY

MGE có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi có bất kì thay đổi nào về chính sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thay đổi ngày “Cập nhật lần cuối”. Nếu có thay đổi về văn bản, sẽ có thông báo đính kèm với bản chính sách về quyền riêng tư sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng ghé thăm trang này để cập nhật các cách thức vận hành về quyền riêng tư của chúng tôi.