OKR, KPI và MBO: “Bộ ba quyền lực” thúc đẩy hiệu suất doanh nghiệp

OKR, KPI và MBO: “Bộ ba quyền lực” thúc đẩy hiệu suất doanh nghiệp

Thành công của mọi tổ chức phụ thuộc rất lớn vào việc quản lý nguồn nhân lực hiệu quả. Hơn nữa là chìa khóa thành công cho mọi tổ chức. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt hiện nay, để đạt được mục tiêu chung, các doanh nghiệp cần áp dụng những phương pháp quản lý tiên tiến để thúc đẩy năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên. Các mô hình quản lý nhân sự nổi bật như OKR, KPI và MBO đóng vai trò quan trọng trong việc này.

Các mô hình quản lý nhân sự

Các mô hình quản lý nhân sự

1. OKR, KPI và MBO là gì?

OKR: Hệ thống quản lý theo mục tiêu bứt phá

OKR (Objectives and Key Results), hay phương pháp quản trị nguồn lực then chốt, là hệ thống quản lý đặt trọng tâm vào việc thiết lập mục tiêu. Với tham vọng cao hơn và theo dõi các kết quả đo lường được để đánh giá tiến độ.

OKR là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức, khi có thể tăng năng suất làm việc, giúp nhân viên tập trung vào những công việc quan trọng, nâng cao hiệu quả công việc. Khuyến khích tư duy sáng tạo và đột phá trong việc đề xuất và thực hiện mục tiêu với nhân viên, ban quản lý và lãnh đạo.

Tăng cường sự gắn kết các thành viên trong tổ chức, tạo môi trường làm việc và hiệu quả. OKR đã được áp dụng thành công bởi nhiều tổ chức lớn trên thế giới, như Google, Intel, Intel, v.v. và ngày càng được ưa chuộng bởi các doanh nghiệp Việt Nam.

KPI: Hệ thống đo lường hiệu suất tối ưu

KPI (Key Performance Indicators), hay Chỉ số Hiệu suất Chính, là hệ thống đo lường hiệu suất tập trung vào việc xác định các chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân, bộ phận hoặc tổ chức.

KPI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, quản lý nhà nước, v.v. và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được mục tiêu đề ra.

MBO: Hệ thống quản lý gắn kết mục tiêu cá nhân và tổ chức

MBO (Management by Objectives), hay Quản lý theo Mục tiêu, là hệ thống quản lý đặt mục tiêu cho cá nhân và liên kết các mục tiêu cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức, có sự phân hóa rõ ràng giữa các phòng ban, nhân viên và lãnh đạo.

Với những ưu điểm vượt trội, tập trung vào mục tiêu giúp cá nhân và tổ chức xác định rõ ràng mục tiêu muốn đạt được. Gắn kết mục tiêu cá nhân và tổ chức, đảm bảo rằng mục tiêu cá nhân của mỗi cá nhân đều phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.

Tăng cường sự tham gia, MBO khuyến khích sự tham gia của cá nhân vào quá trình (thiết lập mục tiêu) và đánh giá hiệu quả, tạo động lực và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cá nhân. Có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng cá nhân và từng giai đoạn phát triển của tổ chức.

>>> Tổng hợp các cách quản lý nhân sự hiệu quả

2. OKR, KPI và MBO có điểm chung gì?

OKR, KPI và MBO đều là những phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả được áp dụng rộng rãi bởi các tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu suất làm việc và đạt được mục tiêu chung. Dù có những điểm khác biệt nhất định, cả ba phương pháp này đều có những điểm chung nổi bật sau:

Đều hướng đến mục tiêu

 • Tập trung vào việc xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể: Cả OKR, KPI và MBO đều đề cao tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể và dễ đo lường cho cá nhân, bộ phận và tổ chức. Mục tiêu được thiết lập một cách khoa học, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế, tạo động lực cho nhân viên và giúp tổ chức dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện.
 • Thúc đẩy hiệu quả làm việc: Việc thiết lập mục tiêu cụ thể giúp nhân viên tập trung vào công việc, nâng cao hiệu quả làm việc và góp phần vào thành công chung của tổ chức.

Tăng cường đo lường

 • Sử dụng các chỉ số đo lường định lượng: Cả ba phương pháp đều sử dụng các chỉ số đo lường định lượng để theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động. Việc sử dụng các chỉ số cụ thể giúp đánh giá một cách khách quan, chính xác và tạo cơ sở để điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả: OKR, KPI và MBO đều đề cao việc theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động một cách thường xuyên và cập nhật liên tục. Nhờ vậy, các tổ chức có thể kịp thời phát hiện ra những vấn đề, điều chỉnh phương án và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Nâng cao sự tham gia

 • Khuyến khích sự tham gia của nhân viên và ban lãnh đạo: Cả ba mô hình quản lý nhân sự đều khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào quá trình thiết lập mục tiêu, theo dõi và đánh giá kết quả. Điều này giúp tăng cường sự gắn kết của nhân viên với mục tiêu chung, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
 • Tạo môi trường làm việc cởi mở: OKR, KPI và MBO đều hướng đến việc tạo ra môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích chia sẻ thông tin và ý kiến đóng góp. Nhờ vậy, nhân viên cảm thấy được tôn trọng, có động lực tham gia vào các hoạt động chung và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Thúc đẩy sự liên kết

 • Kết nối mục tiêu cá nhân với mục tiêu chung: Có điểm chung là đều chú trọng đến việc kết nối mục tiêu cá nhân của mỗi nhân viên với mục tiêu chung của tổ chức. Nhờ vậy, mà mô hình quản lý nhân sự này đã khiến mỗi cá nhân đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đạt được mục tiêu chung, tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động.
 • Tăng cường sự gắn kết tổ chức: Khi mục tiêu cá nhân được gắn kết với mục tiêu chung, các thành viên trong tổ chức sẽ có chung mục tiêu, chung hướng đi và cùng nhau nỗ lực để đạt được thành công. Việc này góp phần tăng cường sự gắn kết tổ chức, tạo môi trường làm việc đoàn kết, hợp tác cùng đi lên và đạt hiệu quả.

Điểm chung trong các mô hình quản lý nhân sự

Điểm chung trong các mô hình quản lý nhân sự

3. OKR, KPI và MBO khác nhau như thế nào?

OKR, KPI và MBO là ba phương pháp quản lý nhân sự được sử dụng rộng rãi bởi các tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu suất làm việc và đạt được mục tiêu chung. Tuy nhiên, mỗi phương pháp có những đặc điểm riêng biệt về tiêu chí, tính chất, chu kỳ và phạm vi áp dụng. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết:

Đặc điểm OKR KPI MBO
Tập trung Mục tiêu và kết quả chính Chỉ số hiệu suất chính Mục tiêu và đánh giá hiệu suất
Cách thức thiết lập Mục tiêu tham vọng (Objective) và kết quả đo lường (Key Results) Chỉ số cụ thể, có thể đo lường, đạt được, liên quan và có thời hạn (SMART) Mục tiêu cụ thể rõ ràng, đo lường được, đạt được và có thời hạn (SMART)
Tần suất đánh giá Thường xuyên (ví dụ: theo quý) Thường xuyên (ví dụ: hàng tháng, hàng quý) Định kỳ
Tính minh bạch Cao Trung bình Thấp
Ứng dụng Phù hợp cho các tổ chức năng động, đổi mới nhanh chóng Phù hợp cho các tổ chức có cấu trúc rõ ràng, hoạt động ổn định Phù hợp cho các tổ chức tập trung vào quy trình và hiệu quả

Điểm khác trong các mô hình quản lý nhân sự

Điểm khác trong các mô hình quản lý nhân sự

4. Lợi ích của việc áp dụng OKR, KPI và MBO trong quản lý nhân sự là gì?

OKR, KPI và MBO đều là những công cụ quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích mà nhiều tổ chức lựa chọn để thực hiện. Không chỉ giúp các tổ chức doanh nghiệp thiết lập mục tiêu và theo dõi hiệu quả hoạt động mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác, bao gồm:

Đối với tổ chức:

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động: Giúp tổ chức xác định rõ ràng mục tiêu, tập trung nguồn lực và nỗ lực để đạt được mục tiêu, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
 • Tăng cường sự gắn kết: Giúp kết nối mục tiêu cá nhân của mỗi thành viên với mục tiêu chung của tổ chức, tạo động lực cho mọi người cùng chung tay góp sức.
 • Thúc đẩy sự đổi mới: Khuyến khích sáng tạo và đổi mới thông qua việc đặt ra những mục tiêu tham vọng và theo dõi tiến độ một cách thường xuyên.
 • Cải thiện giao tiếp: Tạo điều kiện cho giao tiếp hiệu quả giữa các cấp trong tổ chức, giúp mọi người hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.
 • Nâng cao năng suất: Giúp nhân viên tập trung vào những công việc quan trọng nhất, từ đó nâng cao năng suất làm việc.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Giúp tạo ra môi trường làm việc minh bạch, công bằng, tạo động lực cho nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức.

Đối với nhân viên:

 • Hiểu rõ mục tiêu công việc: Giúp nhân viên hiểu rõ mục tiêu công việc của mình và cách thức họ có thể đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức.
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm: Tạo động lực cho nhân viên hoàn thành tốt công việc và đạt được mục tiêu đề ra.
 • Phát triển bản thân: Giúp nhân viên xác định điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội phát triển bản thân.
 • Tăng cơ hội thăng tiến: Giúp nhân viên có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
 • Tăng mức độ thỏa mãn công việc: Giúp nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của mình và gắn bó hơn với tổ chức.

Ví dụ về ứng dụng:

 • OKR: Google, Intel, Microsoft…
 • KPI: Các ngân hàng, công ty bán lẻ, công ty sản xuất…
 • MBO: General Electric, Toyota, Motorola…

Cải thiện giao tiếp

 • Thúc đẩy giao tiếp hiệu quả giữa cấp trên và nhân viên: Cả ba phương pháp đều khuyến khích giao tiếp cởi mở và minh bạch giữa cấp trên và nhân viên. Nhờ vậy, nhân viên có thể dễ dàng chia sẻ ý kiến, nguyện vọng và nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên.
 • Giúp giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt: Giao tiếp hiệu quả giúp các bên liên quan dễ dàng trao đổi thông tin, thảo luận và đưa ra giải pháp cho những vấn đề phát sinh. Việc này góp phần nâng cao năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt của tổ chức.

Tăng cường sự gắn kết

 • Kết nối mục tiêu cá nhân với mục tiêu chung của tổ chức: Khi mục tiêu cá nhân được gắn kết với mục tiêu chung của tổ chức, mỗi cá nhân đều hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đạt được mục tiêu chung. Nhờ vậy, nhân viên cảm thấy gắn bó hơn với tổ chức, có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng đóng góp hết sức mình cho sự thành công chung.
 • Tạo động lực cho nhân viên: Việc đạt được mục tiêu giúp nhân viên cảm thấy hài lòng và có động lực để tiếp tục phấn đấu. Cả ba phương pháp đều đề cao việc ghi nhận và khen thưởng những thành tích của nhân viên, góp phần tạo động lực cho họ và nâng cao tinh thần làm việc.

Tăng khả năng thích ứng

 • Giúp tổ chức thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh: Cả ba phương pháp đều đề cao tính linh hoạt trong việc thiết lập mục tiêu chung. Nhờ vậy, các tổ chức có thể dễ dàng điều chỉnh mục tiêu và chiến lược để thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh, mà nhân viên vẫn bắt kịp nhịp điệu và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh: Khả năng thích ứng nhanh chóng giúp các tổ chức duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường và đạt được thành công lâu dài.

>>> Có gì hay trong triết lý quản trị nhân lực của Toyota?

Lợi ích đạt được khi sử dụng các mô hình quản lý nhân sự

Lợi ích đạt được khi sử dụng các mô hình quản lý nhân sự

5. Cách thiết lập và đo lường OKR, KPI và MBO như thế nào để đạt hiệu quả cao?

Để thiết lập và đo lường OKR, KPI và MBO hiệu quả và thành công trong việc quản lý nhân sự, cần tuân thủ theo một số nguyên tắc và bước sau:

1. Xác định mục tiêu chung:

 • Mục tiêu chung cần SMART (cụ thể, đo lường được, đạt được, phù hợp, có thời hạn).
 • Mục tiêu chung cần được thảo luận và thống nhất bởi tất cả các bên liên quan trong tổ chức. Cần truyền đạt một cách rõ ràng và minh bạch cho tất cả nhân viên nắm và hiệu được mục tiêu cuối cùng của tổ chức và doanh nghiệp.

2. Lựa chọn phương pháp quản lý nhân sự phù hợp:

 • Việc hiểu rõ mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức và đưa ra lựa chọn hợp lý
 • Ví dụ: OKR phù hợp với các tổ chức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, KPI phù hợp với các tổ chức sản xuất, dịch vụ, MBO phù hợp với các tổ chức lớn, phức tạp.

3. Thiết lập hệ thống đo lường

 • Sử dụng các chỉ số đo lường định lượng: Chọn các chỉ số cụ thể, khách quan và dễ dàng đo lường để phản ánh chính xác mức độ hoàn thành mục tiêu.
 • Liên kết chỉ số với mục tiêu: Đảm bảo rằng các chỉ số đo lường có mối liên hệ trực tiếp với mục tiêu đã đề ra, giúp đánh giá hiệu quả một cách chính xác nhất.
 • Xác định tần suất theo dõi: Quy định tần suất theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu phù hợp với từng loại mục tiêu, ví dụ như theo ngày, theo tuần, theo tháng hoặc theo quý.

4. Giao tiếp hiệu quả

 • Truyền đạt mục tiêu rõ ràng: Chia sẻ mục tiêu và dự định của tổ chức, doanh nghiệp một cách minh bạch đến tất cả nhân viên, đảm bảo họ hiểu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cá nhân của mình.
 • Giải thích chỉ số đo lường: Cung cấp thông tin chi tiết về ý nghĩa, cách thức tính toán và tầm quan trọng của từng chỉ số đo lường để nhân viên dễ dàng nắm bắt.
 • Khuyến khích thảo luận: Tạo môi trường cởi mở để nhân viên trao đổi, chia sẻ ý kiến và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu.

5. Đánh giá và điều chỉnh

 • Theo dõi tiến độ thường xuyên: Theo dõi sát sao quá trình thực hiện mục tiêu dựa trên các chỉ số đo lường đã thiết lập.
 • Đánh giá kết quả định kỳ: Thực hiện đánh giá hiệu quả định kỳ theo từng giai đoạn, ví dụ như cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm.
 • Điều chỉnh mục tiêu khi cần thiết: Dựa trên kết quả đánh giá, điều chỉnh mục tiêu hoặc kế hoạch hành động khi cần thiết để đảm bảo phù hợp với thực tế và khả năng thực hiện của nhân sự mình là điều tiên quyết trong quản lý nhân sự.

6. Có thể kết hợp OKR, KPI và MBO trong một chiến lược quản lý nhân sự không?

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Việc kết hợp OKR, KPI và MBO trong một chiến lược quản lý nhân sự có thể mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Tuy nhiên, để việc kết hợp hiệu quả cần lưu ý:

 • Xác định mục tiêu chung: Cần xác định rõ mục tiêu chung của tổ chức trước khi triển khai OKR, KPI và MBO. Mục tiêu chung cần tuân thủ theo mô hình SMART (cụ thể, đo lường được, đạt được, phù hợp, có thời hạn).
 • Lựa chọn phương pháp phù hợp: Phương pháp phù hợp với đặc thù của ngành nghề kinh doanh và văn hóa của tổ chức sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện việc quản lý nhân sự hiệu quả. Ví dụ, OKR phù hợp với các tổ chức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, KPI phù hợp với các tổ chức sản xuất, dịch vụ, MBO phù hợp với các tổ chức lớn, phức tạp. Thế nên tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn mà lựa chọn những sự kết hợp phù hợp.
 • Giao tiếp và đào tạo: Cần giao tiếp hiệu quả về chiến lược quản lý mới cho tất cả nhân viên và tổ chức các buổi đào tạo để họ hiểu rõ mục tiêu, vai trò và trách nhiệm của mình. Tích cực hỗ trợ nhân viên trong việc tiếp nhận phương pháp quản lý nhân sự mới. Tránh để nhân sự nản và mất đi động lực làm việc.
 • Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi thường xuyên hiệu quả hoạt động của chiến lược quản lý, điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo phù hợp với thực tế.

Có thể kết hợp OKR, KPI và MBO trong một chiến lược quản lý nhân sự không?

Có thể kết hợp OKR, KPI và MBO trong một chiến lược quản lý nhân sự không?

>>> Quản trị nguồn nhân lực độc đáo của Toyota: Thúc đẩy nhân viên “tự hành động”

OKR, KPI và MBO là ba mô hình quản lý nhân sự phổ biến có những ưu điểm và hạn chế riêng. Việc lựa chọn mô hình phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu, văn hóa doanh nghiệp và đặc thù ngành nghề. Doanh nghiệp có thể kết hợp linh hoạt các mô hình này để tạo ra chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức và nâng cao năng lực của nhân viên.

Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại thông tin bổ ích giúp bạn đưa ra những lợi chọn phù hợp với doanh nghiệp của mình.

>>> Xem thêm: Hệ thống MGE giúp quản lý nhân sự cho doanh nghiệp

Về tác giả

Hoa Phan

Digital Marketing Leader tại MangoAds Co., Ltd

Liên hệ với chúng tôi